×Συνδεθείτε εδώ για να μπορέσετε να δεσμεύσετε κουπόνια και να ψηφίσετε προσφορές!

Σεμινάριο Revit

coupons

Εταιρία: ΟΙΟΝΕΙ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επ. 1

Περιγραφή: Επαγγελματική εκπαίδευση στη χρήση του REVIT για αρχιτεκτονική σχεδίαση με Η/Υ μόνο με 204,00€. Δωρεάν η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της Autodesk. Ελάχιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα: 3, Μέγιστος: 6
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ψήφοι: +0 -0 (0)
Λέξεις-κλειδιά: CAD, Revit, Autodesk, Σεμινάρια
Δεσμευμένα κουπόνια: 2 από 6
Μέγιστος αριθμός κουπονιών ανά σπουδαστή: 1
Όροι εξαργύρωσης κουπονιού: αριθμός κουπονιού